פרוייקטים

עבודות

בשנים האחרונות נגריית עציון משמשת כקבלן ביצוע למטבחים

פירוט עבודות (שחלקן הגדול הושלמו) עבור:

חברת ש.א.ג. (ולול)
אריאל יזמות


על יכולת הביצוע, עמידה בלוחות הזמנים והיחסים עם הלקוחות יכול להעיד אלי ויאטר, אחראי גוש עציון בחברת ש.א.ג. ולול (050-8231190) וכן אצל ולול עצמו.

באריאל יזמות, אצל אריאל גולדמן 050-9046905

 

נוקדים
עלות השחר | תקוע
אעלה בתמר | אפרת
ראשית דגן | אפרת
נווה תמר | אפרת
רמות מיצד
ישיבת מקור חיים (עבור חל"פ גוש עציון